Onze succesvolle Next Level Plan methodiek helpt u wanneer u behoefte heeft aan een ambitieus maar realistisch plan voor uw doorontwikkeling. Centraal staat het ontwerpen van uw toekomstige onderneming, de zogenaamde stip aan de horizon, en het bepalen van de stappen die u gaat zetten om deze onderneming ook daadwerkelijk te realiseren.

Kernpunten

  • Uw ondernemersambities en de structurele ontwikkelingen in uw markt vormen het vertrekpunt bij het ontwikkelen van uw visie, missie en doelstellingen
  • Het businessmodel van uw toekomstige onderneming is gericht op het vergroten van uw onderscheidend vermogen voor uw doelgroep(en)
  • Met alleen een businessmodel verdient u nog geen cent. Uw toekomstig business model vertaalt u daarom door tot een concrete organisatie en financiële resultaten
  • U plant de realisatie van uw stip aan de horizon aan de hand van concrete mijlpalen
  • U maakt nadrukkelijk gebruik van de bestaande sterktes van uw huidige onderneming om uw doorontwikkeling te versnellen.