...en werk samen met andere ondernemers aan uw volgende ondernemingsniveau!

Ziet u het als een uitdaging om uw onderneming vanuit groeiambitie naar het volgende niveau te brengen? Wilt u op termijn uw bedrijf soepel overdragen of verkopen? Of lopen er op dit moment simpelweg dingen niet lekker en wéét u dat het allemaal beter kan en beter moet?

Voor ondernemers die dit soort uitdagingen het liefst samen met andere ondernemers te lijf gaan, heeft Ascendors het Next Level Team concept ontwikkeld. Een Next Level Team bestaat uit (minimaal) zes ondernemers die elkaar scherp houden en vooruit helpen. Ze werken actief en gericht aan hun onderneming en worden daarbij ondersteund door experts. Dit initiatief wordt vóór, dóór en mét de deelnemende ondernemers in het team opgezet.

Enkele uitgangspunten van het Next Level Team:

  •            Het team bestaat uit gelijkgestemde ondernemers die vastbesloten zijn om hun onderneming naar het volgende ondernemingsniveau te brengen
  •            Zij beseffen dat zij daar doelgericht aan moeten werken
  •            Hun ondernemingen bevinden zich in een vergelijkbare ontwikkelfase, men ervaart dus bij elkaar herkenbare problematieken
  •            Alle deelnemers hebben een ambitieus maar wel realistisch Toekomstplan voor de doorontwikkeling van hun bedrijf
  •            Het team is zelf medeverantwoordelijk voor samenstelling, drive en commitment van de teamleden
  •            Ascendors zorgt voor organisatie, facilitatie en inhoudelijke begeleiding van de 24-uursbijeenkomsten, die elke 6-8 weken plaatsvinden.

Een Next Level Team is géén standaard cursus of programma, maar een sterk bij elkaar betrokken inspiratie- en ontwikkelclub van ondernemers en begeleiders. Zij helpen en dagen elkaar uit om grenzen te doorbreken, dilemma's op te ruimen en ambitieuze bedrijfsdoelen daadwerkelijk te realiseren. 

Neem contact met ons op wanneer je mee zou willen doen met een Team of  wanneer je zelf je eigen Next Level Team wilt starten.