Als onderdeel van onze begeleiding verzorgen wij trainingen op bedrijfsgebieden die vol in de aandacht staan bij de doorontwikkeling van uw bedrijf. Onze trainingsessies zijn ontwikkeld om ingesleten patronen bij uw leidinggevenden en medewerkers te doorbreken en inzicht, kennis en vaardigheden te vergroten.

Doordat onze trainingen specifiek op uw bedrijf worden afgestemd, altijd in teamverband met collega’s worden gegeven en onderdeel zijn van een bedrijfsbreed ontwikkelproces, is de effectiviteit optimaal.
Wij verzorgen trainingen op ondermeer de volgende thema’s:

Commercie

 • Accountmanagement en sales - Hoe vergroot ik onze verkoopkracht door de juiste commerciële strategie, optimalisatie van verkoopprocessen en aansturing van commercieel personeel?
 • Value Based Selling - Hoe vergroten we onze toegevoegde waarde door in het commerciële proces maximaal aan te sluiten bij de werkelijke behoeften van de klant?
 • Externe Oriëntatie en Positionering - Hoe versterk ik mijn onderscheidend vermogen in de markt en hoe kan de markt helpen mijn positie te versterken?

Aansturing en management

 • Performance management - Hoe vertaal ik mijn doelstellingen door in krachtige prestatie-indicatoren waarop ik kan sturen?
 • Verandermanagement - Hoe zet en houd ik mijn organisatie in beweging met behulp van pragmatische en actiegerichte veranderkundige instrumenten?
 • Leiderschap - Wat voor soort leider ben ik en welke volgers creëer ik? Welke stijlen heb ik beschikbaar om mijn leidersrol effectief uit te voeren?
 • Human Talent Development - Hoe werf, selecteer en ontwikkel ik medewerkers vanuit de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeldoelstellingen van mijn bedrijf?
 • Intervisie - Hoe kunnen we in teamverband uitdagingen en problemen op een dieper en structureler niveau leren begrijpen en oplossen?

Businessmodel vernieuwing

 • Waardeproposities ontwerpen - Welke vernieuwende waardeproposities kunnen onze doorontwikkeling versnellen?
 • Internationalisatie - Welke kansen biedt internationalisatie mij, hoe bepaal ik mijn landenkeuze en per land de beste aanvliegroute?
 • Strategische Partnerships - Hoe kunnen partnerships worden ingezet om uw strategische doelen versneld te realiseren?
 • Innovatie en Creativiteit - Hoe kan ik de innovatiekracht van mijn bedrijf versterken, zowel naar de markt als intern?