Ascendors is opgericht door Coen Wagner en Hans de Waard en ondersteunt DGA’s bij het realiseren van het volgende ondernemingsniveau.

Ascendors staat voor kwantitatieve en kwalitatieve doorontwikkeling van bedrijf én ondernemer. Voor het ontwerpen van een praktische toekomstkoers met heldere keuzes, gebaseerd op realistische kansen. Voor het voorkómen en oplossen van hobbels die tijdens de doorbraak naar de volgende fase kunnen optreden. Met een betrokken, open, pragmatische en soms confronterende stijl en duidelijke methodieken die leiden tot resultaat.