• Wij geloven in ambitieuze zelfstandige ondernemers. Met hun innovatiekracht en handelsgeest maken zij het verschil voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Daarmee zijn zij bepalend voor onze toekomstige welvaart.
  • De ontwikkeling van een onderneming verloopt in opeenvolgende levensfasen. Iedere fase kenmerkt zich door specifieke mogelijkheden en uitdagingen. In veel gevallen leidt het niet- onderkennen van deze fasen of het blijven volharden in een wijze van aansturing die past bij de oude fase tot stagnatie en frustratie, het zogenaamde ‘glazen plafond’. Voor het doorbreken hiervan is het nodig te werken aan leiderschapsgedrag en bedrijfsmatige ontwikkelthema’s die passen bij de volgende fase.
  • Doorontwikkeling van een onderneming naar het volgende niveau, de volgende fase, versterkt haar relevantie in de markt, creëert aandeelhouderswaarde en draagt bij aan de ontwikkeling van ondernemer en werknemers. Daarnaast zorgt doorontwikkeling voor plezier, uitdaging en bevrediging voor de ambitieuze ondernemer.
  • De ontwikkelrichting van een onderneming moet aansluiten bij de persoonlijke ambitie van de ondernemer(s) en gebaseerd zijn op reële kansen. Een helder doel en gefocuste uitvoering zijn essentieel.
  • Door de steeds snellere opvolging van ontwikkelingen en de uitdagende economie is het ontwerpen en realiseren van het volgende ondernemingsniveau een vak op zich geworden.
  • Iedere markt biedt kansen voor innovatie van het business model van ondernemingen. Centraal staan de mogelijkheden die de onderneming heeft om de toegevoegde waarde voor haar doelgroepen te vergroten.