structuur van je plan ascendors cropped

Wil je een plan opstellen, maar ben je nog zoekend wat daar in deze dynamische tijden in moet komen te staan? Lees het hier!


 

In onze vorige blog (lees hier) gaven we 7 redenen om het opstellen van een plan voor het komende jaar misschien wel serieuzer te nemen dan ooit. 

 Wil je inderdaad een plan opstellen, maar ben je nog zoekend wat daar in deze dynamische tijden in moet komen te staan? We helpen je graag. In deze blog geven we je een structuur voor een ondernemingsplan 2021. Een structuur waarmee je focust op de zaken die écht van belang zijn en die je handvatten geeft om met je bedrijf de juiste koers te varen.

Het plan, waar te beginnen?

Zeker dit jaar rijst de vraag bij veel ondernemers: “wat gaan we komend jaar doen? Wat wordt onze koers? Behoudend of juist vol inzetten op nieuwe kansen? Wat is wijsheid?” Relevante vragen die absoluut beantwoord moeten worden. Maar waar te beginnen om dit duidelijk op papier te krijgen? Een veelgehoorde aanpak is het beginnen met een bestaand plan en hier verder op te borduren. Leidt dat tot het beste resultaat? Wij denken van niet. Je mist er al snel de kans door om belangrijke ontwikkelingen te onderkennen en een mogelijk nodige reset van je business te maken.

Hoe je plan dan wél in te richten? Wij gebruiken hier een duidelijke en bewezen structuur voor die we je graag geven. Een structuur die je vooruit laat blikken, je op de echt relevante ontwikkelingen laat inspelen en je een leidraad geeft voor de te ondernemen acties.

Voordat we verder gaan

Met een plan bedoelen we een bewust gekozen en vastgelegde koers voor het komend jaar of jaren, op basis van jouw ambities en de meest essentiële ontwikkelingen in jouw wereld. Een koers waarin je beschrijft op wie je je richt, met welke producten of diensten, hoe je gaat communiceren en verkopen, hoe de organisatie eruit moet zien en welke doelen en budgetten je stelt. En natuurlijk met acties om te zorgen dat de koers ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Een structuur die je verder gaat helpen!

1. Kijk om te beginnen naar buiten: wat zie je gebeuren?

visionDe wereld veranderd in rap tempo en daar heeft Covid-19 nog een schepje bovenop gedaan. Alleen door je een goed beeld te vormen van de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op jouw organisatie en waar je op wilt of moet inspelen, kun je een koers opstellen die je écht verder brengt. Start daarom met een blik naar buiten en laat hier ‘alles’ van afhangen.

 • Welke ontwikkelingen spelen er in jouw branche? Aan de vraagzijde en misschien wel bij afnemers van jóuw afnemers? Wat betreft concurrentie? Op het gebied van mogelijke toetreders, dus dreigende nieuwe concurrenten? Bij leveranciers, inclusief de leveranciers van arbeid?
 • En welke algemeneontwikkelingen zie je, los van je branche? Op technologisch gebied? De economie? Duurzaamheid? Digitalisatie? Maatschappelijke veranderingen?
 • Als je alle overziet, welke van deze ontwikkelingen hebben dan de meeste impact op de toekomst van je bedrijf? Wat zijn de ontwikkelingen waar je echt wat mee moet of kunt? Dit zijn je top-ontwikkelingen. Deze kunnen zowel de vorm hebben van kansen als bedreigingen.

2. Wat zijn mogelijke scenario’s voor de komende 1-2 jaar?

flow chartEr kunnen zich verschillende scenario’s voordoen. Sterk of minder sterk herstel van de vraag in je branche bijvoorbeeld. Of het snel of juist minder snel beschikbaar komen van een nieuwe technologie. Het is goed om deze scenario’s te kennen en te beschrijven.

 • Kun je 3 mogelijke externe scenario’s schetsen? Bijvoorbeeld een worst case, als alle belangrijke bedreigingen doorzetten en mogelijke kansen tegenvallen of later komen, een best case, waarin de bedreigingen juist meevallen en kansen beter uitpakken dan verwacht en een meest waarschijnlijke case die daar ergens tussenin zit? Hoe ziet de omgeving en branche er bij elk van die cases uit?
 • Meer weten over deze scenariomethode? Schrijf je dan snel in voor de Next Level Updates en ontvang de volgende blog over scenarioplanning in je mailbox. Inschrijven doe je via deze link.

3. Wend dan je blik naar binnen: de organisatie van vandaag

business modelWat je komend jaar wilt gaan doen en bereiken hangt niet alleen van de omgeving af maar ook van je huidige bedrijf en de manier waarop je daar nu geld mee verdient, dus je business model.

 • Hoe ziet je huidige business modeleruit? Op welke klantgroepen richt je je? Met welke waardeproposities? Hoe genereer je opbrengsten? Hoe werf en onderhoudt je klanten? Welke krachten zijn essentieel bij het voortbrengen van je producten of diensten? Waar zitten je belangrijkste kosten? Hoe belangrijk zijn strategische partners voor je? En tenslotte de belangrijke vraag: wat zijn dan de sterke en zwakke onderdelen van je business model?
 • Vervolgens: hoe fit is je bestaande onderneming? Hoe presteert ze op gebieden als commerciële effectiviteit, medewerkermotivatie en –competentie, innovatiekracht, financiële buffers? Waar loopt het wél goed en waar juist niet? Je kunt bij deze beoordeling de doorgroeiscan gebruiken (doorgroeiscan.nl). Deze geeft een helder beeld van de conditie van je onderneming, laat je zien hoe je op belangrijke gebieden presteert en hoe je minder goed presterende kan verbeteren.

4. Bepaal vervolgens je koers en doelen voor het komend jaar

strategy 2 v1Dit onderdeel bouwt voort op de combinatie van de blik naar buiten, naar binnen en je scenario’s. 

 • Welke mogelijkheden of noodzaak voor het aanpassen of vernieuwen van je business model zie je naar aanleiding van de belangrijkste externe ontwikkelingen? Een nieuwe doelgroep? Een ander product of dienst? Een belangrijke besparing op een kostenpost? Commercie via online kanalen?
 • Heel belangrijk: zijn er elementen in je business model waar je mee moet stoppen of minderen?
 • Welke prestaties van je organisatie wil je het komend jaar verbeteren?
 • Wat worden bij ieder van de 3 externe scenario’s je doelen voor 2021 (en 2022). Bijvoorbeeld wat betreft bruto geproduceerde omzet, netto omzet, verkochte omzet, overheadkosten, aantal klanten, medewerkers en omzet uit nieuwe producten/diensten. 

5. Maak een actieplan met mijlpalen

actieplanDit is de vertaalslag van de analyses en je gekozen koers naar de werkelijkheid.

 • Welke mijlpalen kun je formuleren naar aanleiding van de koers en doelen? Een mijlpaal is een resultaat op een bepaald moment, dus iets dat gerealiseerd is, bijvoorbeeld: nieuwe dienst X op de markt. Welke mijlpalen hangen af van het werkelijkheid worden van één van de scenario’s?
 • Wat zijn de belangrijkste acties bij elk van de mijlpalen? Met welke planning (tip: plan niet alles aan het begin van het jaar)? Wie zijn eigenaren? Hoe ga je de realisatie van de mijlpalen volgen?
 • Hoe volg je de omgeving zodat je kunt bepalen welk scenario realiteit wordt?

Tot slot

Wanneer je deze structuur voor je plan 2021 gebruikt weet je zeker dat je vanuit de belangrijkste externe ontwikkelingen én de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bestaande organisatie vertrekt. De verschillende omgevingsscenario’s zorgen daarbij voor de nodige flexibiliteit. Zo kun je de juiste koers bepalen én varen en je doelen bereiken, ook in een jaar dat niet veel minder turbulent zal worden dan het huidige!

Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Vond je deze blog interessant? Meld je dan via onderstaande link aan voor onze Next Level Updates en ontvang regelmatig handvatten die je in jouw praktijk kunt inzetten!

Klik hier om jezelf aan te melden voor de Next Level Updates!

Benieuwd of en hoe we de door jou gewenste resultaten kunnen helpen bereiken? Neem dan vrijblijvend contact op voor een goed kennismakings­gesprek!

 
footer homefooter home