redenen waarom een plan maken verstandig is ascendors v1

Plannen is vooruitzien! En juist dat vooruitzien is moeilijker dan ooit volgens veel ondernemers. Alles kan immers ieder moment veranderen?

Genoeg reden dus om voor het komend jaar maar géén plan te maken en –met de nodige slagen om de arm- de bestaande koers vast te houden.

Verstandig? Wij denken van niet. In deze blog geven we dan ook 7 redenen om het opstellen van een plan misschien wel serieuzer te nemen dan ooit!

2020, een jaar van extremen

2020 wordt een jaar om nooit te vergeten. Of misschien toch wel, maar dan zo snel mogelijk. Een pandemie, sterfgevallen, verdriet en lijden, maatschappelijke ontwrichting en tweespalt. Een eerste golf en vervolgens de tweede. Voor veel ondernemingen een jaar van snel teruglopende omzet en gebruik van overheidssteun. Voor andere ondernemingen juist een periode van onvermoede kansen en het beste jaar ooit. Grote tegenstellingen, maar als gemene deler snel veranderende omstandigheden en vaak stevige onzekerheid over de toekomst.

Kun je wel een plan opstellen in al deze dynamiek? Veel ondernemers zijn hier huiverig voor of weten niet waar te beginnen. Wij zeggen: ja, het kan en het moet! Het is misschien nog wel belangrijker om met behulp van een plan vooruit te blikken dan het in de afgelopen jaren was. Volgens ons zijn daar –tenminste- 7 redenen voor.

Voordat we verder gaan

Met een plan bedoelen we een bewust gekozen en vastgelegde koers voor het komend jaar of jaren, op basis van jouw ambities en de meest essentiële ontwikkelingen in jouw wereld. Een koers waarin je beschrijft op wie je je richt, met welke producten of diensten, hoe je gaat communiceren en verkopen, hoe de organisatie eruit moet zien en welke doelen en budgetten je stelt. En natuurlijk met acties om te zorgen dat de koers ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Dan nu de 7 redenen!


1. Een plan is een middel

rocketPlannen… verplichte exercities, energievretende heidagen, papieren tijgers, tegenvallende input van medewerkers, inspiratieloos. Zo maar een aantal veelgehoorde verzuchtingen van ondernemers (en argumenten om het dus maar niet te doen). Herkenbaar? Misschien wel. Het zijn echter zonder uitzondering voorbeelden van situaties waarin het maar hébben van een plan het doel lijkt. Terwijl een goed en helder plan -en het proces om dat plan op te stellen- juist het middel is om écht vooruit te komen, te verbeteren, te groeien… of te overleven. Een duidelijke richting geeft zonder een keurslijf te zijn, enthousiasmeert, de energie op het juiste punt richt en tot actie leidt. Dat was altijd al belangrijk, maar nu meer dan ooit!

2. Een plan brengt structuur in de onzekerheid

strategy 2Ontwikkelingen lijken over elkaar heen te buitelen, een kluwen te vormen waar maar moeilijk structuur in te ontdekken is. Onzekerheid troef. Toch zul je merken dat wanneer je je bij het maken van een plan écht verdiept in de wereld om je heen er maar een beperkt aantal ontwikkelingen en patronen voor jouw bedrijf echt belangrijk is. De belangrijkste bomen in het bos zogezegd. Alleen dat inzicht gaat er al voor zorgen dat je je richt op de essentie en niet op de rest. En besluiten neemt die daar op aansluiten.

3. Een plan geeft je rust

coffeeHoe je het ook wendt of keert, 2020 is een jaar dat voor ondernemers voor de nodige spanning zorgt. Met korte reactietijden en veel aandacht voor het hier en nu. Het is heel makkelijk om daarin mee gezogen te worden, de langere termijn te vergeten. Een stap terug doen en je wél richten op die toekomst en je koers voor de komende tijd geeft je persoonlijke rust en nieuwe energie. En laat je weer beseffen dat je dit allemaal doet met een doel voor ogen.

4. Je mensen hebben het nodig

motivationOok voor je mensen is het een spannend jaar met veel onzekerheid en veranderingen. En misschien ook twijfels over de gezondheid en toekomst van je onderneming. Zij beschikken immers niet over de informatie die jij hebt. Met een plan straal je uit dat je bewust handelt, vooruitziet, in control bent. Dat kweekt vertrouwen. Daarnaast maak je duidelijk wat de (nieuwe) speerpunten zijn en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Dat geeft duidelijkheid. Wanneer je je mensen betrekt bij het opstellen van het plan, kweek je naast vertrouwen en duidelijkheid ook eigenaarschap en dat is in deze periode sowieso heel belangrijk.

5. Je hebt te weinig financiële speelruimte om het ongepland te doen

reductionMisschien zijn je reserves dit jaar geslonken. Of wil je groeien zonder extern kapitaal. In die gevallen kan een trial and error aanpak zonder plan ertoe leiden dat je financieel uit de bocht vliegt. Goed budgetteren op basis van een heldere koers met duidelijke besluiten en vervolgens ook bewaken van die budgetten is dan erg belangrijk.

6. Investeringen moeten doorgaan

return on investmentEen goed plan maakt duidelijk waar en wanneer je moet blijven investeren. Bijvoorbeeld in je productie- of logistieke capaciteit, productvernieuwing, medewerkers of onroerend goed. Het zorgt ervoor dat je essentiële investeringen doet, ook in tijden van mogelijke tegenslag, en je groeikansen of verbetermogelijkheden niet laat liggen.

7. Mogelijke kapitaalverschaffers hebben het nodig

data analysisMogelijk heb je extern kapitaal nodig om te groeien of juist om het hoofd boven water te houden. In dat geval letten kapitaalverstrekkers op de aanwezigheid én de kwaliteit van een plan. Dat zegt allereerst iets over jou als ondernemer en is daarnaast voor hen een goed vertrekpunt bij het in kaart brengen van de waarde en risico’s van hun financiering. Anders gezegd: een ondernemer die geld wil ophalen maar geen plan, geen koers kan laten zien maakt geen beste indruk.

Tot slot

7 redenen om juist nu een plan heel serieus te nemen. Ben je benieuwd hoe je het opstellen van een plan kunt aanpakken en waar een goed plan uit bestaat? Meld je dan via onderstaande link aan voor onze Next Level Updates en ontvang regelmatig handvatten die je in jouw praktijk kunt inzetten!

Klik hier om jezelf aan te melden voor de Next Level Updates!

Benieuwd of en hoe we de door jou gewenste resultaten kunnen helpen bereiken? Neem dan vrijblijvend contact op voor een goed kennismakings­gesprek!

 
footer homefooter home