“De markt groeit nauwelijks, maar wij gaan de komende jaren minimaal 50% per jaar plussen!” Vóór mij staat een ondernemer waar de energie van afspat.

Dat hij niet alleen ongebreideld optimistisch is, laten zijn resultaten van de afgelopen paar jaar zien: groei- en winstcijfers waar de meeste DGA’s met enkele miljoenen omzet rode wangen van krijgen. “Hoe doe je dat?” “Hoe stuur je dat aan?” “Trekt je interne organisatie dat wel?” Zijn publiek van groeiondernemers buitelt over elkaar heen met vragen, want zó hard groeien roept ongeloof op. Waar zitten de geheimen?

In onze blogs komen allerlei aspecten voorbij die ondernemingen helpen in hun doorontwikkeling. Een voortreffelijk inzicht in klantbehoeften, focus in strategie, een meetbaar en uitgewerkt actieplan, aansturing op de strategische mijlpalen en uiteraard energiek leiderschap: allemaal randvoorwaarden om (door)groeien te versnellen. Toch is de dagelijkse praktijk weerbarstig: vroeg of laat piept en kraakt de onderneming onder de groei en blijken de ambities te groot. De vraag is: aan welke touwtjes moet je trekken om je groeidoelen wél te kunnen blijven realiseren?

Opportunisme en optimisme horen bij ondernemerschap. Maar: geloof in eigen kunnen en torenhoge ambities alléén leiden niet zelden tot irreële verwachtingen. Met de Doorgroeiscan krijgen we goed zicht op de mogelijkheden die een bedrijfsorganisatie heeft om snelle groei daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Drie jaar Doorgroeiscan.nl laten ons twee zaken zien:

leiding en uitvoerende organisatie lopen in hun beoordeling van de inrichting, sturing en uitvoering vaak behoorlijk uit elkaar; de neuzen staan zeker niet dezelfde kant op

de organisatie is onvoldoende bekend met de focus en prioriteit en mist richting, kaders en de durf om doelgericht te handelen.

Dit leidt er toe dat het bedrijf wel erg druk is, maar te weinig beweegt in de richting die je wilt, namelijk vooruit!

Kortom: doorgroeien is hard werken. Alle medewerkers volledig geconcentreerd houden, afleidingen aanpakken en met elkaar glasheldere verwachtingen creëren. Weten waar je nu staat, waar - voor nu - de eindstreep ligt en hoe je daar moet komen.
"Op uw plaatsen... Klaar voor de Groei... Start!"

Benieuwd of en hoe we de door jou gewenste resultaten kunnen helpen bereiken? Neem dan vrijblijvend contact op voor een goed kennismakings­gesprek!

 
footer homefooter home